E-novice

 (OPOZORILO! Stran je v pripravi! jan.2019)

E-novice in privolitve, ki se nanašajo na prejemanje iva.si e-novic:

V spletni trgovini iva.si v upravljanju s strani podjetja IVA Iva Senič s.p., sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v Splošnih pogojih in Politiki zasebnosti.

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje www.iva.si e-novic o aktualnih novostih, novicah, ponudbah ter nagradnih igrah, katerih organizator je IVA ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki e novice ali nagradno igro organizira v sodelovanju s spletno trgovino www.iva.si, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke.

V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta.

Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

1. (OBVEZNO) Privolitev za sledenje vašim aktivnostim v spletni trgovini www.iva.si:

 • Izvoz, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na straneh spletne trgovine www.iva.si, nam omogočajo izvajanje naročenih storitev, kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh www.iva.si, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
 • Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

2. (OBVEZNO) Privolitev za prejemanje www.iva.si e-novičk o aktualnih trendih, dogodkih, novih artiklih in drugih zanimivostih velja do preklica in obsega:

 • še naprej prvi obveščeni o novostih in prihajajočih dogodkih, ki se bodo odvijali v trgovini IVA.
 • vedno prejeli informacije o vseh aktualnih ugodnostih, 
 • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih spletnih trendih iz področja, ki jih pokriva naša spletna trgoviina
 • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno
 • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh e-novičk
 • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@iva.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
 • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

 • Uporabnik/ca je s podpisom privolitve seznanjen/a, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@iva.si.
 • Seznanjen/na je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika ??? storitev zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
 • Seznanjen/na je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.